Ogłoszenia parafialne

V Niedziela

Wielkiego Postu

29.03.2020

     

W związku z zarządzeniami Rady Ministrów, w myśl których w obrzędach religijnych może uczestniczyć maksymalnie 5 osób informujemy, że w każdej Mszy św. uczestniczyć może nie więcej niż te 5 osób (pierwszeństwo mają osoby które  zamówiły daną intencję, prosimy także o przychodzenie na Msze św. - na  5 min. przed jej rozpoczęciem).
                                
Wszyscy wierni otrzymali dyspensę od uczestnictwa we Mszy św. w kościele. Usilnie  więc zachęcamy do oglądania i „przeżywania”  Eucharystii w telewizji i internecie.

Transmisje z naszego kościoła (na Facebooku) :  Mszy św. niedzielnej o godz. 11:00, codziennego różańca w intencji zaprzestania pandemii koronawirusa o 20:30 (w tym samym czasie prosimy wszystkich parafian o modlitwę  w swoich domach).

Wszystkie Msze św. w kościele i kaplicy sprawowane są według ustalonego porządku.

 

I Czwartek –
 

I Piątek –

Chorych odwiedzimy w późniejszym terminie. W przypadku zagrożenia życia kapłani są gotowi do spełniani posługi sakramentalnej o każdej porze dnia i nocy.
 

I Sobota –

 

Niedziela Palmowa –  rozpoczynająca Wielki Tydzień. Nie będzie uroczystego poświęcenia palm. Wszelkie wytyczne dotyczącego Triduum Paschalnego będą podane w późniejszym terminie.

 

Spowiedź: przed każdą Mszą św. wieczorną  o g. 17:30 ( środa, piątek sobota, niedziela) w czasie adoracji Najświętszego Sakramentu, w konfesjonale (kratka zabezpieczana folią) lub w zakrystii.                                                   

 

Kancelaria w czasie kwarantanny dostępna tylko i wyłącznie w sprawach pilnych - formalności związane z pogrzebem. 

 

Usilnie prosimy o przyjmowanie Komunii „na rękę”. Przypominamy, że jest to dopuszczona przez przepisy liturgiczne forma przyjmowania Komunii świętej, równie godna co tradycyjna forma „do ust”. Należy lewą dłoń otwartą w górę zbliżyć do serca, a pod nią podłożyć dłoń prawą, tworząc „tron dla Jezusa”. Gdy kapłan położy Hostię na dłoni, wtedy prawą ręką ujmujemy Ją i wkładamy sobie do ust. Zawsze robimy to stojąc przed kapłanem. 

Czasowo nie „korzystamy” z wody święconej, przy wejściu do świątyni.
Znak pokoju przekazujemy skłonem i nie podajemy sobie dłoni.
 
Dekrety Abp Marka Jędraszewskiego dotyczące dyspens i zalecanych zmian są dostępne poniżej.
 
 
Czasowo nie „korzystamy” z wody święconej, przy wejściu do świątyni.
Znak pokoju przekazujemy skłonem i nie podajemy sobie dłoni.
                                                                                                                                         
Metropolita krakowski abp Marek Jędraszewski ogłosił decyzję o rozpoczęciu procesów kanonizacyjnych Służebnicy Bożej Emilii Wojtyły z d. Kaczorowskiej oraz Sługi Bożego Karola Wojtyły – seniora, rodziców św. Jana Pawła II.

 

 

 

 

 

ABP MAREK JĘDRASZEWSKI APELUJE O POZOSTANIE W DOMACH

Dekret po wprowadzeniu stanu zagrożenia epidemicznego


W nawiązaniu do rekomendacji Rady Stałej Konferencji Episkopatu Polski z dnia 12 marca 2020 r., które obowiązują do dnia 29 marca 2020 r., w związku nowymi okolicznościami, wynikającymi z wprowadzenia przez władze państwowe stanu zagrożenia epidemicznego w dniu 13 marca 2020 r., kierując się odpowiedzialnością za powierzony mojej trosce Lud Boży postanawiam dla Archidiecezji Krakowskiej, co następuje:

 

 1. Usilnie zachęcam wiernych do stosowania się do wszelkich postanowień i zaleceń organów państwowych, które mają na celu ograniczenie rozprzestrzeniania się koronawirusa i wywoływanej nim choroby COVID-19.

 2. Apeluję do wiernych, aby w tych dniach pozostali w domach, korzystając z udzielonej dyspensy od obowiązku uczestniczenia w niedzielnej Mszy świętej. Nieuczestniczenie w Mszy świętej niedzielnej w tych warunkach nie jest przejawem braku pobożności i wiary, lecz wyrazem troski o dobro wspólne i miłości Boga obecnego w drugim człowieku.

 3. Jeśli to konieczne, niech w Mszy świętej uczestniczą wierni, którzy zamówili daną intencję wraz z najbliższą rodziną.

 4. Zgodnie postanowieniami wynikającymi z rozporządzenia Ministra Zdrowia z dnia 13 marca 2020 r. na Mszy świętej, zarówno wewnątrz jak i na zewnątrz kościoła, łącznie nie może być więcej niż 50 osób. Bardzo proszę, aby wierni w duchu odpowiedzialności podporządkowali się tym ograniczeniom. Natomiast księży proboszczów i rektorów kościołów usilnie proszę o egzekwowanie tego postanowienia.

 5. Zachęcam wiernych do korzystania z transmisji Mszy świętych w telewizji, radiu i internecie oraz do przyjmowania Komunii świętej duchowej.

 6. Jednocześnie proszę księży proboszczów i rektorów kościołów, aby świątynie pozostały otwarte i aby istniała możliwość indywidualnej modlitwy, adoracji Najświętszego Sakramentu i spowiedzi.

 7. Księży, kapelanów szpitalnych, siostry zakonne i wiernych świeckich zachęcam do szczególnie troskliwej, roztropnej i odważnej opieki duszpasterskiej nad chorymi.

 8. Proszę kapłanów, braci i siostry zakonne oraz wiernych świeckich o wytrwałą modlitwę w intencji chorych oraz tych wszystkich, którzy są zaangażowani w pomoc dla nich.

 9. Dekret niniejszy obowiązuje do dnia 29 marca 2020 r.

 

Przyzywając wstawiennictwa Matki Bożej Uzdrowienia Chorych udzielam pasterskiego błogosławieństwa.

+ Marek Jędraszewski
Arcybiskup Metropolita Krakowski

 

 

 

DEKRET ABP. MARKA JĘDRASZEWSKIEGO W SPRAWIE ZALECEŃ NA CZAS ZAGROŻENIA EPIDEMIOLOGICZNEGO

 

Wykonując zalecenia Rady Stałej Konferencji Episkopatu Polski (Zarządzenie nr 1/2020 z dnia 12 marca 2020 r.) wprowadzam niniejszym na terenie Archidiecezji Krakowskiej następujące postanowienia:

1. Na podstawie kan. 87 § 1 Kodeksu Prawa Kanonicznego udzielam dyspensy od obowiązku niedzielnego uczestnictwa we Mszy Świętej:

 • osobom w podeszłym wieku,

 • osobom z objawami infekcji (np. kaszel, katar, podwyższona temperatura, itp.),

 • dzieciom i młodzieży szkolnej oraz dorosłym, którzy sprawują nad nimi bezpośrednią opiekę,

 • osobom, które czują obawę przed zarażeniem.

Skorzystanie z dyspensy oznacza,   że nieobecność na Mszy niedzielnej we wskazanym czasie nie jest grzechem. Jednocześnie zachęcam, aby osoby korzystające z dyspensy trwały na osobistej i rodzinnej modlitwie. Zachęcam też do duchowej łączności ze wspólnotą Kościoła poprzez transmisje radiowe, telewizyjne lub internetowe.

2. Polecam duszpasterzom podczas każdej Mszy św. wprowadzenie do modlitwy wiernych stosownego wezwania o ustanie epidemii, a także śpiew Suplikacji przed końcowym błogosławieństwem.

3. W czasie liturgii należy przestrzegać w kościołach następujących zasad:

 • kapłani i nadzwyczajni szafarze Komunii Świętej przed rozpoczęciem liturgii powinni dokładnie umyć ręce i kierować się zasadami higieny,

 • zachęcam do korzystania z możliwości, jaką dają przepisy liturgiczne Kościoła, aby Komunię Świętą przyjmować na rękę,

 • znak pokoju należy przekazywać przez skinienie głowy bez podawania rąk,

 • cześć Krzyżowi należy oddawać przez przyklęknięcie lub głęboki skłon, bez kontaktu bezpośredniego,

 • należy powstrzymać się ponadto od oddawania czci relikwiom poprzez pocałunek lub dotykanie,

 • na kratki konfesjonałów należy nałożyć folie ochronne,

 • kropielnice kościelne należy opróżnić.

4. Ponadto zarządzam:

 • przeniesienie liturgii z udzieleniem sakramentu bierzmowania na inne terminy,

 • odwołanie wydarzeń, spotkań formacyjnych oraz rekolekcji na poziomie diecezjalnym, rejonowym i dekanalnym.

5. Sprawę rekolekcji dla dorosłych oraz organizację innych spotkań parafialnych pozostawiam roztropnemu rozeznaniu księży proboszczów.

6. Zachęcam wiernych, aby poza liturgią indywidualnie nawiedzali kościoły na gorliwą modlitwę osobistą, dlatego polecam duszpasterzom:

 • aby kościoły pozostawały otwarte w ciągu dnia,

 • aby kapłani troszczyli się o dodatkowe okazje do spowiedzi i adoracji Najświętszego Sakramentu,

 • aby – przy zachowaniu należytych zasad higieny – kapłani i nadzwyczajni szafarze odwiedzali chorych i starszych parafian z posługą sakramentalną.

7. Proszę o solidarność z osobami starszymi, potrzebującymi i samotnymi, np. poprzez pomoc w zakupach.

8. Polecam, aby treść niniejszego dekretu została odczytana na wszystkich Mszach świętych w najbliższą niedzielę, 15 marca 2020 r. oraz umieszczona w gablotach parafialnych.

 

Niniejszy dekret obowiązuje od dnia 13 marca 2020 r. do dnia 29 marca 2020 r.

 

†Marek Jędraszewski
Arcybiskup Metropolita Krakowski

 

 

SPRZĄTANIE KOŚCIOŁA

04.04.2020

1. -

2. -

3. -

4. -