WYKAZ DOKUMENTÓW POTRZEBNYCH DO SAKRAMENTÓW ŚWIĘTYCH
I  KATOLICKIEGO POGRZEBU

CHRZEST
- akt urodzenia dziecka (odpis)
- wyciąg z aktu ślubu kościelnego rodziców
- dane o rodzicach chrzestnych (imiona, nazwiska)
- zaświadczenia z parafii zamieszkania rodziców chrzestnych o praktykowaniu wiary

BIERZMOWANIE
- metryka chrztu
- w przypadku osób starszych - świadectwo ukończenia katechizacji szkolnej

PIERWSZA KOMUNIA ŚWIĘTA
- metryka chrztu dziecka

MAŁŻEŃSTWO
- aktualne, tj. z datą do 3 miesięcy wstecz, metryki chrztu
- dowody osobiste
- ostatnie świadectwo katechizacji
- świadectwo bierzmowania
- zaświadczenie o uczestnictwie w katechezie przedmałżeńskiej
- zaświadczenie z Urzędu Stanu Cywilnego (niezbędne gdy małżonkowie chcą, aby ślub kościelny pociągał za sobą również skutki cywilno - prawne - tzw. ślub konkordatowy)lub akt ślubu, jeśli wcześniej zawarto związek cywilny.

POGRZEB  KATOLICKI
- akt zgonu
- zaświadczenie o udzieleniu sakramentu chorych i wiatyku (Komunii Świętej), jeśli zgon nastąpił poza parafią lub w szpitalu (wystawia je kapelan szpitala)       

 

Kancelaria  parafialna czynna:

poniedziałek: 16.00 - 18.00
środa:            16.00 -18.00
piątek:           16.00 - 18.00
(z wyjątkiem pierwszych piątków miesiąca)