INTENCJE MSZY ŚWIĘTYCH W MUCHARZU

Poniedziałek

19 III

6:30

+Ks. Prałata Józefa Motyki w 50 r. śm.

+dr Alfreda Rudowskiego w 3 r. śm.

+Józefa Korbiela, +Józefa Króla.

Wtorek

20 III

6:30

+Haliny Wyrwiak (od córki Izabeli z mężem i dziećmi).

+Leony Nizińskiej (od Andrzeja Nizińskiego i Anny Prorok).

Środa

21 III

6:30

+Juliana Pluchy (od chrzestnej Janiny).

18:00

+Eleonory Mnich.

Czwartek

22 III

6:30

+Olgi Sikory (od syna Pawła z rodziną).

+Józefa Gajdy (od Marii Gajda).

Za parafian.

Piątek

23 III

6:30

+Henryka, +Bronisławy Stanaszek.

18:00

O bł. Boże i opiekę NMP dla Jasia w 3 r. urodzin.

Sobota

24 III

7:00

+Anny Stępniak w r. śm.

O bł. Boże i opiekę NMP dla Wandy Marzec w 95 r. ur.

18:00

+Stanisława Wądolnego w 11 r. śm.. ++rodziców.

Niedziela

25 III

7:00

W podziękowaniu za wszelkie łaski z prośbą o Boże bł.i opiekę NMP dla Róż skawieckich.

9:30

O Boże bł. i dary Duch Św. dla Tomka w 18 r. urodzin.  

+Julianny Małuseckiej w 11 r. śm.,+Józefa męża w26 r. śm.

11:00

+Władysława Papierza w 24 r. śm.       

17:00

+Marty Wądolny w 27 r. śm., +Ludwika i +Władysławy - rodziców, +Juliana szwagra.

INTENCJE MSZY ŚWIĘTYCH W JASZCZUROWEJ

Środa

21 III

18:00

+Marka Śliwińskiego (od sąsiadów Płotków).

Piątek

23 III

18:00

+Jana Bożka (od Koła Gospodyń w Jaszczurowej).

Niedziela

25 III

8:30

+Julii i +Wojciecha Zaraza, ++ich dzieci.