Ogólnopolska strona DK

DK Archidiecezji Krakowskiej

Strona info DK


STRUKTURA DOMOWEGO KOŚCIOŁA

Domowy Kościół jest liczną wspólnotą, dlatego też jego struktura jest rozbudowana. Małżeństwa, należące do DK, tworzą kręgi (od 4 do 7 małżeństw). Nad pracą i rozwojem duchowym kręgu czuwają – para animatorska

(lub pilotująca, jeżeli jest to nowo powstały krąg) i ksiądz moderator.

Kręgi skupione są w rejonach. W jednym rejonie może być maksymalnie 25, 26 kręgów. Poszczególne rejony  działają w ramach danej diecezji. Diecezje przynależą z kolei do filii.

Pary filialne wspólnie z parą krajową tworzą krąg centralny.

Para krajowa, pary filialne, diecezjalne, rejonowe i animatorskie są wybierane na określony czas.

Opieką duchową Domowy Kościół otaczają  księża moderatorzy: moderator krajowy, moderatorzy - filialni, diecezjalni, rejonowi

i moderatorzy kręgów.


KRĄG CENTRALNY

PARA CENTRALNA

KSIĄDZ MODERATOR

I

I

FILIE

PARY FILIALNE

KSIĘŻA MODERATORZY FILII

I

I

DIECEZJE

PARY DIECEZJALNE

KSIĘŻA MODERATORZY

I

I
REJONY

PARY REJONOWE

KSIĘŻA MODERATORZY

I

I

KRĘGI

PARY ANIMATORSKIE

KSIĘŻA MODERATORZY

 

Kręgi DK w Mucharzu należą do rejonu XIII, w skład którego wchodzą także parafie (dane z zeszłego roku, czekamy na aktualizację) :

  • Miłosierdzia Bożego w Skawinie,
  • Klasztor Karmelitów Bosych w Wadowicach,
  • Parafia p.w. św. Bartłomieja Apostoła w Mogilanach.

 

Posługę pary rejonowej pełnią – Ewa i Marek Bukowscy

Moderatorem regionu XIII jest ks. Leszek Węgrzyn.

 

Archidiecezji Krakowskiej jest obecnie XV rejonów.

Parą diecezjalną są – Urszula i Andrzej Rychliccy,

moderatorem diecezjalnym  –  ks. Bogdan Sarniak

 

Archidiecezja Krakowska wraz z diecezjami – kielecką, przemyską, rzeszowską i tarnowską tworzą filię krakowską.

Funkcję pary filialnej pełnią – Halina i Michał Knottowie,

księdzem moderatorem filii jest - ks. Sławomir Sarek.

 

Parę krajową stanowią – Katarzyna i Paweł Maciejewscy,

moderatorem krajowym jest – ks. Tomasz Opaliński