DOMOWY KOŚCIÓŁ – PODSTAWOWE INFORMACJE

Ks. Franciszek Blachnicki, założyciel Domowego Kościoła, gałęzi rodzinnej Ruchu Światło-Życie mówiąc 

o sakramencie małżeństwa zwracał uwagę, że znakiem widzialnym są tutaj relacje osobowe między dwojgiem, którzy zawierają przymierze małżeńskie. Jednak relacje między mężczyzną i kobietą nie są wolne od zła, które dotyka człowieka tak z zewnątrz, jak i z jego wnętrza. Ten nieporządek wynikający z grzechu wypaczył wzajemną komunię mężczyzny i kobiety, jaka była od początku darem Stwórcy. "W sakramencie małżeństwa to Bóg czyni siebie gwarantem i zobowiązuje się dokonać tego, co znaki sakramentalne wyrażają i co jest w nich celebrowane, mianowicie ukształtowania jedności z dwojga różnych.".

Domowy Kościół Ruchu Światło-Życie pomaga małżonkom sakramentalnym czerpać z łaski i mocy sakramentu małżeństwa, uczy jak żyć tym sakramentem i celebrować go przez całe życie.

Domowy Kościół (nazywany też Oazą Rodzin) jest gałęzią rodzinną Ruchu Światło-Życie.

Powstał z inicjatywy ks. prof. Franciszka Blachnickiego w roku 1973.

DK to wspólnota charyzmatyczna ( łączy  w sobie charyzmaty Ruchu Światło-Życie i międzynarodowego ruchu małżeństw katolickich Equipes Notre-Dame), którą tworzą małżeństwa sakramentalne, pragnące zbliżyć się do Boga - lepiej Go poznać i lepiej Mu służyć m. in. poprzez modlitwę, poznawanie Pisma Świętego oraz pogłębienie swojej relacji ze współmałżonkiem, dziećmi i innymi ludźmi.

Tworząc Domowy Kościół w Polsce ks. Blachnicki wzorował się na francuskiej wspólnocie małżeństw – Equipes Notre-Dame (END). Długoletnią współpracowniczką księdza była siostra Jadwiga Skudro. Zajmowała się ona m. in. tłumaczeniem z j. francuskiego materiałów przydatnych w pracach DK, pomagała w tworzeniu kręgów DK, organizowała rekolekcje i spotkania z małżeństwami z Francji, należącymi do END-e.

Małżeństwa DK skupiają się w kręgach. Krąg tworzy od 4 do 7 małżeństw, które spotykają się raz w miesiącu, aby wspólnie się modlić, rozważać Pismo Święte, dzielić się doświadczeniem wiary, a także wspólnie przeżywać swoje radości i troski. Na każdym spotkaniu obecny jest kapłan –  jako osoba reprezentująca samego Chrystusa i jako przewodnik duchowy kręgu.

Pary, należące do poszczególnych kręgów współpracują ze sobą w parafii i w rejonie; spotykają się

z osobami z Domowego Kościoła z całej Polski na wspólnie przeżywanych rekolekcjach. 

Domowy Kościół w Parafii  Mucharz powstał w maju 2013 roku, kiedy to rozpoczął pracę pierwszy krąg. Spotkanie informacyjne, dotyczące Domowego Kościoła, odbyło się już jednak jesienią 2012 roku w mucharskiej plebanii. Zaproszone na nie zostały małżeństwa, które od wielu lat należą do Domowego Kościoła, aby opowiedziały

o wspólnocie. W kolejnym roku – 2014 zaistniał w Mucharzu drugi krąg. Opiekunem duchowym DK w naszej parafii  jest ksiądz Leszek Węgrzyn.

Wierzymy, że Duch Święty będzie prowadzić wspólnotę DK w Parafii w Mucharzu, że będzie ona trwać i rozwijać się  - szerząc ewangeliczne dobro w rodzinach DK i w całej parafii.

 

Zapraszamy do wspólnoty rodzin Domowego Kościoła w naszej parafii

 

 

 

ZNAKI  DOMOWEGO KOŚCIOŁA

Domowy Kościół posługuje się  dwoma znakami, które go identyfikują.

Podstawowym znakiem są dwa greckie słowa: „FOS” (światło) i „ZOE” (życie), wpisane w kształt krzyża, wyrastającego spomiędzy dwóch złączonych obrączek, umieszczonych wraz z krzyżem w stylizowanej figurze domu.

DK używa również znaku międzynarodowego ruchu małżeństw katolickich Equipes Notre-Dame (END). Jest to specjalnie napisana dla END ikona Świętej Rodziny.

Ikona ta została wykonana dla Ruchu Equipes Notre-Dame przez siostrę Marię-Paulę, zakonnicę benedyktyńskiego klasztoru na Górze Oliwnej w Jerozolimie.

Jest to przedstawienie Świętej Rodziny jako obrazu zjednoczenia (komunii) Świętych Osób.

Jednocześnie obraz ten wyraża zjednoczenie, miłość, życie małżeństwa i rodziny chrześcijańskiej, która dąży do świętości i do tworzenia komunii we własnym małżeństwie i rodzinie. Święty Józef przygarnia Maryję. Podanymi sobie rękoma Oboje trzymają i obejmują Chrystusa. Chrystus lewą rękę łączy z Ich rękoma, zaś prawą ręką podniesioną do błogosławieństwa wskazuje na Maryję. Te trzy złączone dłonie wyrażają jedność Chrystusa z parą małżeńską połączoną przysięgą małżeńską. Wyrażają one drogę i zadania małżonków chrześcijańskich: każde z nich z osobna i oboje razem powinni trzymać się Chrystusa. On jest między małżonkami chrześcijańskimi. 

   


ks. prof. FRANCISZEK BLACHNICKI  

ZAŁOŻYCIEL DOMOWEGO KOŚCIOŁA

 

Życiorys ks. F. Blachnickiego (kliknij na zdjęcie)

 

                                                    

                               

                                                                 


SIOSTRA JADWIGA SKUDRO  RSCJ 

WSPÓŁPRACOWNICZKA KS. F. BLACHNICKIEGO

 

Życiorys siostry Jadwigi Skudro (kliknij na zdjęcie)

 

                                                              


KRUCJATA WYZWOLENIA CZŁOWIEKA

KWC została powołana przez ks. Franciszka Blachnickiego i Ruch Światło-Życie w odpowiedzi na apel Ojca Świętego Jana Pawła II skierowany do Polaków u progu pontyfikatu:

„Proszę abyście przeciwstawiali się wszystkiemu, co uwłacza ludzkiej godności i poniża obyczaje zdrowego społeczeństwa, co czasem może aż zagrażać jego egzystencji i dobru wspólnemu, co może umniejszać jego wkład do wspólnego skarbca ludzkości, narodów chrześcijańskich, Chrystusowego Kościoła”.

Krucjata została uroczyście ogłoszona w obecności Ojca Świętego, Jemu oddana i przez Niego pobłogosławiona podczas 1. Pielgrzymki do Polski 8 czerwca 1979 r. w Nowym Targu (źródło: http://kwc.oaza.pl).

Więcej informacji na stonie KWC (kliknij symbol KWC).