V PIELGRZYMKA CZŁONKÓW ŻYWEGO RÓŻAŃCA I GRUP ADORACYJNYCH DO ŁAGIEWNIK    

     Żywy  Różaniec  to najliczniejsza wspólnota modlitewna w naszej archidiecezji. Jej członkowie są również w naszej Parafii, każdego dnia biorąc do ręki różaniec. W ubiegłą sobotę ( 27 września) odbyła się już V pielgrzymka członków Żywego Różańca i grup modlitewnych do Łagiewnik. Z naszej Parafii wyruszyły aż 33 osoby ( członkinie Żywego Różańca oraz sympatycy). Na czele z księdzem Proboszczem reprezentowaliśmy naszą Parafię modląc się
w sanktuarium św. Jana Pawła II. Następnie wyruszyliśmy w „Drogę Miłosierdzia’’ do sanktuarium Bożego Miłosierdzia. Eucharystia w bazylice była dla nas wspaniałym przeżyciem. Wraz z ks. biskupem Janem Zającem,
ks. Proboszczem i wieloma innymi kapłanami oraz wiernymi (ok. 2 tyś.) włączyliśmy się w wielką modlitwę Kościoła o miłosierdzie Boże dla nas, naszej Parafii i całego świata. Jedną z ważniejszych intencji było odpowiednie przygotowanie Światowych Dni Młodzieży w Krakowie.