Serdeczne podziękowania dla uczestników piątkowej Pielgrzymki Pieszej do Kalwarii Zebrzydowskiej ( 106 osób = 212 modlitewnych stóp !) i tych, którzy dojechali na Msze św. i Drogę Krzyżową. Szczególne podziękowanie dla dzieci
i młodzieży!!!