Dekret Arcybiskupa Marka Jędraszewskiego w związku z sytuacją epidemiczną. Dekret obowiązuje od 17 października 2020 czyli od dzisiejszej soboty