Misterium Męki Pańskiej w Krakowie

  W  słoneczne niedzielne popołudnie dnia 09.03.2014r.uczniowie Szkoły Podstawowej w Mucharzu, młodzież  Gimnazjum w Jaszczurowej oraz parafianie
z Mucharza i Skawiec  pojechali do Krakowa na Misterium Męki Pańskiej. Organizatorami wyjazdu byli dyrektor Szkoły Podstawowej w Mucharzu  Pan  Marian Fujak  oraz ksiądz Leszek Węgrzyn.

    Misterium wystawiono w Wyższym Seminarium Duchownym Towarzystwa Salezjańskiego w Krakowie. Autorem scenariusza i  reżyserem był aktor Teatru
w Krakowie.

W tym spektaklu reżyser wkomponował w Misterium Paschy  historię pięciu bohaterów podziemnego  Państwa Polskiego. W dniu 1 sierpnia 1942 roku zostali oni  skazani na mękę i śmierć. Ci wychowankowie salezjańscy podobnie jak Chrystus przyjęli wolę Boga i oddali swe życie w ręce miłosiernego Stwórcy przebaczając swoim oprawcom.

Poznańska Piątka  została  beatyfikowana przez  Jana Pawła II, 13 czerwca 1999r, spośród 108 męczenników II wojny światowej.

Ta wyjątkowa interpretacja Misterium przyczyniła się do przemyśleń i pogłębienia refleksji na temat sensu krzyża i cierpienia w życiu każdego z nas.

                                                                                                                                             tekst: Bogusława Prorok
i Stanisława Klauzner