Dnia 17 maja 2020 o godz. 15:00 odprawiliśmy Mszę Świętą na Grocie Wierchy w ramach 100 rocznicy urodzin Św. Jana Pawła II

Mszy Św. przewodniczył emerytowany proboszcz parafii mucharskiej Ks. Prał. Jan Marcisz

Kazanie wygłosił wikariusz mucharski Ks. Szymon Miłek

Koncelebrowali: Ks. proboszcz z Mucharza Krzysztof Strzelichowski, Ks. Proboszcz ze Śleszowic Jacek Kaznowski oraz nasz rodak pochodzący z Mucharza Ks. Jarosław Nowak

Pomimo panującego stanu epidemii zgromadziła się znaczna rzesza parafian z Mucharza i Śleszowic

Dziękujemy Bogu za dar Świętego Papieża i możliwość zamieszkiwania terenów, w których się wychował

Dziękujemy Panu Józefowi Skudlarskiemu i Pani Ewie Czaickiej za przygotowanie uroczystości

Duchowo łączył się z nami Kard. Marian Jaworski, który 9 lat przewodniczył Mszy Św. Dziś nie mógł być obecny z powodu stanu zdrowia