Dnia 8 lutego 2020 roku w naszej wspólnocie parafialnej mieliśmy okazję uczestniczyć w wieczorze chwały. Rozpoczęliśmy uwielbieniem o godzinie 17 00, serce wieczoru nastąpiło o godzinie 18 00 gdy miała miejsce msza święta. Po mszy świętej mieliśmy adorację Najświętszego Sakramentu i wygłoszone świadectwa.

Dziękujemy wspólnocie Galilea za grupę muzyczną która uświetniła to wydarzenie śpiewem i zorganizowała cały wieczór

Bogu niech będą dzięki za ten czas