Po próbie śpiewu czas na ucztę cielesną????
Wspólne spotkanie scholi, grupy apostolskiej i ministrantów przy grillu

Nie przeszkodziła nam deszczowa pogoda

Po wielkich wysiłkach grill rozpalony, a miejscem uczty cielesnej stała się salka na plebanii