Dnia 6 października 2019 nasza wspólnota parafialna przeżywała Uroczystość odpustową. Wezwanie Matki Bożej Różańcowej to drugie wezwanie naszej parafii

Uroczysta suma odbyła się o godz. 11:00, której przewodniczył Ks. Kazimierz Buba. Dla niego był to szczególny moment, bo obchodzi w tym roku także 50 rocznicę swoich święceń kapłańskich. Z tej okazji w imieniu całej parafii mucharskiej życzenia złożył drogiemu Jubilatowi Ks. Szymon

Po mszy św. miała miejsce procesja różańcowa do pięciu ołtarzy wraz z modlitwą różańcową.

Serdecznie dziękujemy Służbie Liturgicznej za wspaniałą asystę, scholi parafialnej za piękny śpiew, tym, którzy nieśli feretrony, przyozdobili naszą świątynię i wszystkim, którzy w jakikolwiek sposób włączyli się w uświetnienie dzisiejszej uroczystości

Królowo Różańca Świętego módl się za nami!!!