Relikwie Św. Jana Pawła II, które są w posiadaniu Akcji Katolickiej Archidiecezji Krakowskiej, nawiedzają poszczególne POAK-i. W dniach od 20 IV do 23 IV 2018r. relikwie nawiedziły naszą parafię pod wezwaniem Św. Wojciecha BM w Mucharzu.

  W piątek przybyła z relikwiami Prezes DIAK Grażyna Kominek.  Z relikwiami przekazywany jest także różaniec podarowany AK osobiście przez Jana Pawła II, drugi różaniec z Fatimy i obraz Św. Jana Pawła II podarowany AK przez Kardynała Stanisława Dziwisza.

  Mszą św. rozpoczęło się nabożeństwo uczczenia relikwii z okolicznościowym kazaniem. Mszę św. celebrował proboszcz mucharski Ks. Kan. Krzysztof Strzelichowski. Po Mszy św. odbyła się adoracja Najświętszego Sakramentu w monstrancji, w obecności relikwii, osnuta treściowo na nauczaniu Św. Jana Pawła II. Członkowie POAK czynnie włączyli się w oprawę liturgii Mszy św. i prowadzili rozważania osnute treściowo na nauczaniu św. Jana Pawła II podczas adoracji.

  Uczczenie relikwii św. Jana Pawła II w Mucharzu przez nasz oddział AK związane było czasowo z przygotowaniem do odpustu parafialnego ku czci św. Wojciecha BM.

  W sobotę 21.IV o godzinie 1730 odmówiony został różaniec, którego rozważania osnute były na nauczaniu Jana Pawła II. O godz. 1800 Mszę św. z homilią odprawił ks. wikariusz mucharski Przemysław Bialik. W tej Mszy św. brała udział młodzież przygotowująca się do Sakramentu Bierzmowania. Po Mszy św. młodzież odprawiła Drogę Światła.

 W niedzielę 22.IV obchodzona była zewnętrzna uroczystość odpustowa ku czci Św. Wojciecha BM. Msze św. były jak w każdą niedzielę o godz. 700, 900, 1100, 1700. Kazania na wszystkich Mszach świętych głosił i sumie odpustowej przewodniczył oraz procesję po sumie poprowadził Ks. Kan. Kazimierz Buba.

  W czasie wszystkich Mszy św. na ołtarzu były relikwie Św. Jana Pawła II i Św. Wojciecha BM. Uroczysta suma koncelebrowana przez pięciu kapłanów, uświetniona została obecnością diecezjalnego sztandaru AK. W czasie uroczystej procesji były niesione wyżej wymienione relikwie oraz sztandar  przez członków POAK. Po procesji wierni uczcili relikwie naszych świętych patronów przez ucałowanie.

  W poniedziałek w samą uroczystość Św. Wojciecha BM, wieczorną Mszą św. celebrowaną przez ks. proboszcza, zakończyliśmy nawiedzenie relikwii Św. Jana Pawła II w naszej mucharskiej parafii.

 

 Ks. Prałat  Jan Marcisz

Asystent POAK w Mucharzu