W niedzielę 1 października 2017 r. została odsłonięta figura św. Wojciecha, która po renowacji i rekonstrukcji, została odnowiona. Św. Wojciech teraz pięknie reprezentuje się przy naszym kościele. Wojciech Sławnikowic urodził się około 956r. w Libicach, zmarł. 23 kwietnia 997r. w Świętym Gaju obecnie Letnoje. Był  czeskim duchownym katolickim, biskupem, benedyktynem, misjonarzem, męczennikiem. Według tradycji św. Wojciech miał być autorem pieśni Bogurodzica, co mimo iż nie znajduje potwierdzenia w materiałach źródłowych, w opinii Józefa Birkenmajera opublikowanej w monografii o utworze  może być związane z prawdopodobną inspiracją dla utworu pochodzącą z kręgu misjonarzy, współbraci św. Wojciecha z zakonu benedyktynów, przybyłymi z nim do Polski. Św. Wojciech jest jednym z trzech głównych katolickich patronów Polski, patronem diecezji koszalińsko-kołobrzeskiej, diecezji elbląskiej i archidiecezji gnieźnieńskiej – w szczególności Gniezna, jak również patronem naszej parafii. W ikonografii chrześcijańskiej święty przedstawiany jest w stroju biskupa, w paliuszu, z pastorałem. Jego atrybuty to księga, czasem przypominająca śmierć odcięta głowa niesiona w ręce, orzeł, wiosło oraz włócznie, od których zginął.