Krąg Biblijny jest grupą powstałą w 2019 roku. Spotykamy się w każdą środę o godz. 19:30. Zawsze rozważamy Ewangelię oraz czytania i psalm z niedzieli, która przypada po środzie, gdy było. spotkanie. 

 

Prowadzącym krąg biblijny od początku jego istnienia jest Ks. Szymon Miłek